Program telah diadakan pada 25.3.2011.Penglibatan guru-guru GPM sekolah ahli Pkg  seramai 12 orang guru.

About Hakim

Hakim Izzuwan has wrote one article on this blog.