Rabu, 5 Oktober 2011

12 di kuala langat - Google Blog Search

12 di kuala langat - Google Blog Search


Gerakan Politik Kiri <b>di Hulu Langat</b>, 1946-1948 « Warung Idea Diskopi

Posted: 04 Oct 2011 07:53 PM PDT

Oleh Dr. Mohamed Salleh Lamry

Pendahuluan

Mengikut versi sejarah arus perdana atau versi sejarah "rasmi", perjuangan untuk mencapai kemerdekaan di Malaysia biasanya dikatakan bermula dengan penubuhan UMNO dan penentangan terhadap gagasan Malayan Union pada tahun 1946.  Setelah berjaya menghapuskan Malayan Union, UMNO bersama-sama dengan MCA dan MIC  mengadakan perundingan dengan kerajaan Bristish untuk mendapatkan kemerdekaan, dan kemerdekaan diserahkan kepada UMNO dan rakan-rakannya dalam keadaan aman damai pada tahun 1957.  Tersirat dalam versi sejarah arus perdana ini seolah-olah UMNO-lah yang mempelopori perjuangan kemerdekaan.
Versi sejarah arus perdana ini sekurang-kurangnya salah dari dua segi.  Pertama, salah dari segi tarikh permulaan perjuangan kemerdekaan.  Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bukan bermula pada tahun 1946, tetapi jauh lebih awal daripada itu.  Kalau penentangan pembesar Melayu seperti Datuk Maharajalela di Perak, Datuk Bahaman di Pahang dan Tok Janggut di Kelantan tidak kita masukkan dalam perbincangan ini, kita harus mengakui bahawa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sudah pun bermula selewat-lewatnya pada tahun 1938, dengan penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM), parti politik Melayu pertama yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan.

Kedua, salah dari segi parti yang mempelopori atau yang terawal memperjuangkan kemerdekaan.  Yang sebenarnya KMM-lah parti yang mempelopori perjuangan kemerdekaan; bukan UMNO dengan rakan-rakannya MCA dan MIC.  Perjuangan KMM kemudian disambung oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang ditubuhkan pada akhir tahun 1945.  Dengan itu versi sejarah arus perdana ini seolah-olah tidak mengiktiraf peranan KMM dan PKMM, yang biasanya diistilahkan sebagai "gerakan kiri" dalam perjuangan kemerdekaan.

Oleh yang demikian, sebagai koreksi kepada versi sejarah arus perdana ini, sudah sampailah masanya kita memperkenalkan dan membincangkan peranan gerakan kiri pula dalam perjuangan kemerdekaan.  Walaupun gerakan kiri bukan gerakan yang berjaya mendapatkan kemerdekaan, tetapi gerakan kiri ialah gerakan yang mempelopori dan ikut memainkan peranan dalam perjuangan kemerdekaan.  Oleh itu  peranan gerakan kiri juga wajar diberi pengiktirafan.

Gerakan politik kiri bukan saja wujud pada peringkat nasional atau peringkat negara Malaysia, tetapi juga pada peringkat tempatan (daerah dan kampung).  Gerakan politik kiri pada peringkat nasional, sudah banyak dikaji dan dibincangkan (lihat misalnya Ramlah Adam 2004; Mohamed Salleh Lamry 2006).  Oleh itu, sudahlah sampai masanya kita memberi tumpuan kepada gerakan politik kiri pada peringkat tempatan (daerah dan kampung) pula.

Sehubungan itu, makalah ini ingin meninjaugerakan politik kiri pada peringkat daerah Hulu Langat dan kampung Jenderam, iaitu daerah dan kampung di mana gerakan politik kiri yang aktif telah wujud antara tahun 1946 hingga 1948 dahulu.

Gerakan Politik Kiri di Hulu Langat

Ahmad Boestamam (1972: 78-79) ada mencatatkan dalam memoirnya, "Memang  Ulu (Hulu) Langat punya keistimewaan sepanjang yang berkaitan dengan gerakan kiri dulu.  Bukan saja BATAS kuat di sana bahkan API, AWAS dan PKMM juga."  Catatan Ahmad Boestamam ini menunjukkan bahawa gerakan politik kiri memang  pernah muncul dan berkembang di Hulu Langat.

Berdasarkan pemerhatian, gerakan politik kiri dipercayai mudah muncul dan berkembang di Hulu Langat kerana beberapa faktor, yang antaranya adalah seperti di bawah ini.

Pertama, kedudukan daerah Hulu Langat yang agak hampir dengan Kuala Lumpur,  pusat gerakan politik sejak sebelum perang dunia kedua lagi.  Ini memudahkan pemimpin pusat gerakan kiri yang tinggal di Kuala Lumpur berkunjung ke Hulu Langat untuk mengembangkan pengaruh gerakan itu.  Oleh itu, penduduk Hulu Langat mudah melibatkan diri dengan gerakan kiri sejak permulaannya lagi.  Misalnya, pada tahun 1938, apabila KMM ditubuhkan, sudah ada penduduk Hulu Langat yang menyertainya.  Salah seorang daripada mereka ialah Bakar Jali yang kemudiannya menjadi ketua PKMM kampung Jenderam (Mohd.Nor Mohd.Amin, 1977/78).

Kedua, penduduk daerah Hulu Langat umumnya terdiri daripada orang-orang keturunan Indonesia, seperti juga pemimpin utama gerakan kiri.  Mereka umumnya masih mempunyai hubungan dengan keluarga mereka di Indonesia, dan berminat terhadap gerakan politik radikal seperti yang terdapatdi Indonesia (Mohd.Nor Mohd. Amin 1977/78).  Ini memudahkan mereka menyokong gerakan politik kiri, apabila pemimpin dari pusat, yang umumnya terdiri daripada orang-orang ketururan Indonesia datang ke Hulu Langat untuk mengembangkan pengaruh gerakan itu.

Ketiga, bagi sesetengah kampung, seperti kampung Jenderam yang penglibatan politik penduduknya akan dihuraikan di bawah ini, pengaruh Indonesia memang begitu jelas, dan merupakan faktor utama yang memungkinkan gerakan politik kiri berkembang di kampung itu.  Kebetulan pengaruh dari Indonesia ini memang ditekankan oleh Stockwell (1979) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan politik radikal Melayu (gerakan kiri Melayu) di Malaya antara tahun 1945-1948.

Keempat, di daerah Hulu Langat telah muncul beberapa orang pemimpin gerakan  kiri yang aktif dan berkebolehan, yang namanya dinyatakan di bawah ini.

Kelima, yang tidak kurang pentingnya ialah Kajang, ibu daerah Hulu Langat, telah dijadikan ibu pejabat PKMM Selangor setelah berlaku perpecahan dalam PKMM antara kumpulan yang menyokong Dato Onn dengan kumpulan yang menyokong Dr.Burhanuddin dalam isu penentangan terhadap Malayan Union.  Ibu pejabat PKMM Selangoritu terletak di No. 24, Main Street, Kajang (Mohd.Nor Mohd.Amin, 1977/78: 45)

Selepas itu, Kajang telah dipilih sebagai tempat kongres dan mesyuarat penting gerakan kiri.  Misalnya, pada bulan Oktober 1946, kongres pertama AWAS dan BATAS Malaya telah diadakan di panggung wayang Sun, Kajang.  Kongres AWAS itu mencatat sejarah, kerana dalam kongres itulah untuk pertama kalinya Kamarulzaman Teh, Ketua API Pahang yang juga seorang tokoh komunis Melayu di negeri itu,  menyatakan secara terbuka bahawa ia berucap sebagai wakil PKM (Shamsiah Fakeh, 2004: 46; Mohamed SallehLamry, 2006: 108).

Pada tahun 1947 pula, ketika PKMM mengadakan kongresnya yang ketiga di Singapura, para perwakilan dari Zon Utara (Perlis, Kedah, dan Pulau Pinang) dan Zon Barat (Perak, Selangor dan Negeri Semblan) telah bertemu di Kajang untuk mengadakan mesyuarat persiapan bagi menghadiri kongres tersebut.  Jaafar Husin (1989: 40) perwakilan dari Pahang yang turut sama singgah di Kajang mencatatkan, "Kongres di adakan di tingkat atas sebuah kedai mamak dan barangkalinya menjadi Pejabat Parti Bahagian Kajang".

Peranan Kajang sebagai Ibu Pejabat PKMM Selangor dan tempat kegiatan penting seperti mesyuarat dan kongres ini tentu ada pengaruhnya terhadap perkembangan  gerakan politik kiri di daerah Hulu Langat.

Oleh yang demikian, mulai awal tahun 1946 di kampung-kampung yang ramai penduduknya dan mempunyai orang-orang yang berkebolehan untuk memainkan peranan sebagai pemimpin, lahirlah cawangan PKMM, API, AWAS dan BATAS.  Walaupun kita tidak memperoleh senarai kampung yang mempunyai cawangan gerakan kiri, tetapi antara kampung yang mempunyai cawangan gerakan kiri yang kuat termasuklah Sungai Long, Bukit Raya, Sungai Serai dan Jenderam (temu ramah dengan Yahya Nasim, 25 Jun 2008).

Kemunculan cawangan PKMM, API, AWAS dan BATAS di daerah Hulu Langat boleh dikatakan seiring dengan kemunculan pemimpin-peinimpin yang aktif, yang menggerakkan organisasi tersebut.  Di sini pun kita tidak mempunyai rekod yang lengkap tentang siapa mereka dan ciri-ciri mereka.  Namun, kemudiannya ada beberapa orang pemimpin dari daerah Hulu Langat yang menduduki jawatan yang agak tinggi, bukan saja pada peringkat cawangan, tetapi juga pada peringkat kebangsaan dan negeri, dan kerana itu boleh diiktiraf sebagai pemimpin yang lebih penting.

Dari kalangan pemimpin PKMM, salah seorang pemimpin dari daerah Hulu Langat yang menduduki jawatan penting ialah Yahya Nasim.  Di samping menjadi Ketua PKMM Hulu Langat, dia juga menjadi Ketua PKMM Selangor dan menjadi Penolong Bendahari PKMM Pusat.  Beberapa orang pemimpin PKMM dari Hulu Langat juga memegang jawatan pimpinan pada peringkat negeri Selangor, iaitu Bakar Jali (Ketua 2), Nawawi Haji Abdul Hamid (Setiausaha), Kassim Haji Sirat (Bendahari), Ustaz Yunus Yatimi (Badan Penerangan), Mustafa Yunus (Ahli Jawatankuasa) dan Sulaiman  Pandita (Ahli Jawatan kuasa).

Dari kalangan pemimpin API, yang paling terkemuka ialah Khidir Ibrahim.  Dia menjadi Ketua API Hulu Langat, di samping menjadi salah seorang pemimpin API Selangor.

Bagi organisasi AWAS pula, salah seorang pemimpinnya yang terpenting ialah Aishah Haji Hussain yang berasal dari Hulu Langat dan pernah menjadi isteri Pak Sako (Ishak Haji Muhamad).  Ia menjadi Ketua AWAS daerah Hulu Langat dan negeri Selangor dan Bendahari AWAS Malaya.  Sementara itu, beberapa orang pemimpin AWAS dari kampung Jenderam seperti Fatimah Haji Kassim, Rosnah Mein, Mariam Jaafar, Hindon Tahir dan Zaharah Kasim, juga merangkap jawatan AJK AWAS Selangor.

Mengenai BATAS, Ahmad Boestamam (1972: 78) menganggap bahawa daerah Hulu Langat ialah kubu BATAS yang terkuat di Selangor, dan ketuanya ialah Mohamad Sharif yang menjadi orang kanan kepada Musa Ahmad, ketua BATAS Malaya.  Mungkin kerana ia berjambang, YahyaNassim (temu ramah 25 Jun 2008) menggelarnya sebagai "Sharif Jambang".

Dalam tempoh kewujudannya yang agak singkat, dari tahun 1946 hingga 1948,  mungkin tidak banyak aktiviti yang sempat dilakukan oleh cawangan PKMM, API, AWAS dan BATAS daerah Hulu Langat.  Namun, beberapa akivitinya yang penting boleh disenaraikan seperti di bawah ini.

Pertama, menerima kedatangan pemimpin atau tokoh dari luar dan mendengar ceramah yang diberikan oleh pemimpin tersebut.  Misalnya, pemimpin pusat seperti Dr.Burhanuddin, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Boestamam, Wahi Anuar, Musa Ahmad, Abdullah C.D., Shamsiah Fakeh dan Zainab Mahmud dikatakan sering berkunjung ke kampung Jenderam, salah sebuah pusat gerakan kiri yang terkuat di daerah Hulu Langat.  Kedatangan mereka disambut dengan kemesraan oleh penduduk kampung tersebut (Mohd.Nor Mohd.Amin, 1977/78: 48-49).

Kedua,
 mengadakan latihan ketenteraan untuk anggota API dan anggota PKMM serta AWAS yang terpilih.  Sebagaimana yang dilaporkan oleh pusat perisikan British (Ramlah Adam, 2004:224) di Hulu Langat terdapat sebuah pusat latihan ketenteraan API, selain daripada sebuah pusat lain di Singapura, dan pusat latihan tetap dan utama di Taboh Naning, Alor Gajah dan Tanjong Bidara, Melaka.

Berdasarkan pengalaman Aishah Haji Khatib, bekas Ketua AWAS Cawangan Bukit Raya yang diceritakannya kepada Aishah Ghani, Aishah Ghani (1992:33)  menceritakan dalam memoirnya bahawa orang yang menyertai latihan itu,

"… dibawa ke dalam hutan untuk menjalani latihan menggunakan senjata api dan menghadiri kursus-kursus sulit yang juga diadakan dalam hutan Sungai Long tidak berapa jauh dari Kampung Batu 10… Setelah berlatih selama dua minggu mereka balik semula ke kampung.  Latihan-latihan itu berjalan berterusan dari semasa ke semasa."

Ketiga, mengadakan Kongres Tani secara besar-besaran di kampung Jenderam pada 28 Mei 1948, tiga minggu sebelum Undang-Undang Darurat diisytiharkan.  Walaupun kongres ini tidak dinamakan kongres nasional, tetapi ia dihadiri oleh pemimpin gerakan kiri yang penting, seperti Dr.Burhanuddin, Abdullah C.D. dan Shamsiah Fakeh.  Bersempena dengan kongres itu, satu perarakan BarisanTani yang mengandungi kira-kira 700 orang telah diadakan dari masjid kampung Jenderam selepas sembahyang Jumaat.  Bendera "merah putih" dan "bendera rakyat" turut dikibarkan dalam perarakan itu.

Kongres Tani itu dikatakan bermula pada pukul tiga petang dan didahului oleh ucapan oleh beberapa orang wakil badan-badan progresif, termasuk Parti Buruh dan Pembantu Indonesia Merdeka (PIM).  Kongres berakhir pada pukul lima petang.  Pada sebelah malamnya telah diadakan pertunjukan sandiwara yang bertemakan semangat  perjuangan oleh anggota PETA (Ikatan PemudaTanah Air) cawangan Jenderam (Mohd.Nor Mohd.Amin 1977/78: 49).

Apabila Undang-Undang Darurat diisytiharkan pada 20 Jun 1948, dan berikutan dengan itu parti-parti kiri diharamkan oleh kerajaan penjajah Inggeris, beberapa orang pemimpin dan anggota gerakan kiri dari daerah Hulu Langat telah menyertai perang gerila yang diterajui oleh PKM.  Antara mereka termasuklah Khidir Ibrahim, Ketua API Hulu Langat yang terkorban di Hulu Selangor (Ahmad Boestamam 1972: 79) dan Aishah Haji Khatib, Ketua AWAS Bukit Raya, Hulu Langat, yang kisah perjuangannya diceritakan dengan panjang lebar oleh Aishah Ghani dalam memoirnya (1992: 32-35).

Bagaimanapun, berbanding dengan penduduk kampung lain, penduduk kampung  Jenderamlah yang paling ramai menyertai perang gerila itu.  Kebanyakan pengganas komunis Melayu yang beroperasi di sempadan Selangor dan Negeri Sembilan datang dari pemuda Melayu Kampung Jenderam.  Mereka ada pertalian persaudaraan atau berasal dengan tokoh komunis seperti Tan Malaka dari Sumatera, Indonesia

SSIC : Telok Panglima Garang Kawasan Perindustrian Baru Tarikan <b>...</b>

Posted: 04 Oct 2011 10:01 PM PDT

MORIB 5, OKTOBER : Kawasan Perindustrian Telok Panglima Garang adalah merupakan sebuah kawasan perindustrian yang popular di Negeri Selangor kerana pelabur-pelabur berpuashati dengan pencapaian Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis Daerah Kuala Langat) yang berjaya memberikan kelulusan permohonan dengan cepat dan pantas.

Pengerusi Eksekutif Selangor State Investment Centre (SSIC), Datuk Mohd Jabar Ahmad Kembali juga berkata perluasan Kawasan Perindustrian Telok Panglima Garang  perlu difikirkan bersama bagi memastikan pelabur-pelabur dalam dan luar negara dapat menambah atau membuka perindustrian yang baru dan `Buffer Zone' perlu diambilkira untuk memastikan kawasan sekitarnya tidak timbul sebarang masalah akibat perluasan kawasan tersebut.

"Majlis Daerah Kuala Langat juga merupakan sebuah pihak Majlis yang terbaik dalam memberikan kelulusan Permohonan Pelan, Kebenaran Merancang (KM) dan sebagainya dengan begitu cepat sekali. Ini dapat diukur dimana Negara Jerman sendiri tidak dapat memberikan kelulusan yang begitu cepat sekali.

Dengan adanya sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sentiasa menjaga perkhidmatan mereka, ini secara tidak langsung antara daya tarikan pelabur-pelabur dalam dan luar negara menambah pelaburan atau membuka operasi baru mereka di sini," katanya semasa Majlis Ramah Mesra IPMC 2011.

Beliau juga berkata, pelabur-pelabur kini  mengalihkan perhatian mereka ke Daerah Kuala Langat dan Sepang. Sehubungan itu beliau mengingatkan agar kedua-dua PBT ini sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi menarik lebih ramai lagi pelabur ke daerah ini.

Berucap di majlis yang sama, Yang DiPertua Majlis Daerah Kuala Langat, Abdul Razak berkata, bagi memastikan pelabur-pelabur ini mendapat perkhidmatan yang terbaik yang disediakan, dua buah Jawatankuasa Pengurusan Taman Industri Daerah Kuala Langat (IPMC) telah di tubuhkan yang melibatkan kawasan IPMC Telok panglima Garang dan IPMC Tanjung Duabelas dengan dianggotai sebanyak 16 buah kilang keseluruhannya.

Beliau juga berkata, perindustrian merupakan sebuah sektor yang amat berkait rapat dengan pembangunan sosial dan ekonomi serta alam sekitar yang mana ianya mesti disepadukan supaya keperluan manusia dapat dipenuhi secara seimbang.

"Akan tetapi, ianya juga perlu menekankan keperluan jangka panjang dan juga keperluan sekarang tanpa mengabaikan keutamaan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Secara perkaitannya, syarikat yang terlibat dalam aktiviti CSR akan menikmati manfaat daripada usaha murni ini dalam jangka masa panjang, di samping memberi sumbangan ke arah kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sebagai permulaan, MDKL merancang untuk memperkukuhkan aktiviti tanggungjawab sosial korporat (CSR) bersama pekilang-pekilang dengan menekankan aspek-aspek pembangunan infrastruktur dan pembangunan elemen lanskap yang mana ianya memberi faedah besar kepada masyarakat setempat selain memberi faedah sampingan kepada pekilang-pekilang.

Dengan adanya program seumpama ini kita dapat  mengeratkan hubungan dua hala atau perkongsian pintar (smart- partnership) di antara Pihak Berkuasa Tempatan dan juga pelabur-pelabur khususnya pekilang-pekilang di bawah Jawatankuasa Pengurusan Taman Industri di Daerah Kuala Langat.

Turut hadir di majlis tersebut Ahli Parlimen Kuala Langat, Yang Berhormat Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid, Adun Sijangkang, Yang Berhormat Tuan Dr. Ahmad Yunus bin Hairi, Ahli-Ahli Majlis Daerah Kuala Langat, SSIC, MIDA, IPMC serta Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Kuala Langat.

Tiada ulasan:

Catat Komen

ads